Διοικητικό Συμβούλιο

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Πολιτιστικού Κέντρου Εργαζομένων ΕΥΔΑΠ που προέκυψε από τις εκλογές στις 19-22/3/2019 και συγκροτήθηκε σε σώμα στις 2/4/2019 και συμπληρώθηκε στις 16/10/2019 και στις 9/9/2020

Χρονόπουλος Χαρίλαος
ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Θεοδώση Θεοδώρα
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Γελαδάς Διονύσιος
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Μπαστέας Πέτρος
ΤΑΜΙΑΣ

Ρετουνιώτης Σάκης
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

Μάρρα Κική
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Χριστοθανόπουλος Δημήτριος
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΤΑΜΙΑΣ

Καλφαγιάννη Μάρω
ΜΕΛΟΣ

Θωμόπουλος Ιωάννης
ΜΕΛΟΣ

Δημήτριος Σουλιώτης
ΜΕΛΟΣ

Σκόνδρας Αθανάσιος
ΜΕΛΟΣ