Ανακοίνωση για την μεταστέγαση του Πολιτιστικού

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αθήνα, 17.09.2020

Αγαπητοί συνάδελφοι και συναδέλφισσες

Το Δ.Σ. του Πολιτιστικού Κέντρου που εκλέχτηκε το Μάρτιο του 2017, από την πρώτη στιγμή έθεσε ως μια από τις βασικές του προτεραιότητες την στέγαση του σε χώρο κατάλληλο που να του επιτρέπει να φιλοξενεί το σύνολο των δραστηριοτήτων του (θέατρο, ζωγραφική,  χορωδία, χορευτικό κ.α.) αλλά  και να αποτελεί χώρο συνάντησης και διασκέδασης των μελών του. Από τα τέλη του 2017 εξουσιοδοτήθηκε τριμελής επιτροπή με επικεφαλής τον τότε αναπλ. Γενικό Γραμματέα για την αναζήτηση του κατάλληλου χώρου. Εξετάστηκαν δεκάδες χώροι και σε διάφορες περιοχές (π.χ. Πατήσια,Αμπελόκηποι κ.α) χωρίς κάποιος από αυτούς να ικανοποιεί τις τεχνικές ή οικονομικές προϋποθέσεις που είχε θέσει το Δ.Σ.

Στις αρχές του 2018 υπήρξε έντονος προβληματισμός για το αν θα πρέπει να μεταφερθούν οι δραστηριότητες του Π.Κ. στο κτήριο της ΕΥΔΑΠ στην οδό Αθηνάς μετά τη μετεγκατάσταση των Νομικών Υπηρεσιών ή να αναζητηθεί ανεξάρτητος χώρος. Το πλεονέκτημα του κτηρίου της οδού Αθηνάς ήταν η δωρεάν στέγαση, η εύκολη πρόσβαση και μειονέκτημα ο περιορισμός στις ώρες λειτουργίας, η ασφάλεια ειδικά μετά τη δύση του ηλίου. Επικράτησε η δεύτερη επιλογή.

Το νέο Δ.Σ. που εκλέχτηκε το 2019, συνέχισε την έρευνα για την ενοικίαση κατάλληλου χώρου, έχοντας ως νέο και κατεπείγον δεδομένο την αποχώρηση της ΕΥΔΑΠ από το κτίριο της Πανόρμου, στο οποίο φιλοξενούνταν το Πολιτιστικό. Μετά από εξέταση αρκετών χώρων, το Δ.Σ. κατέληξε ομόφωνα στις αρχές του 2019 στην ενοικίαση της πρώην μουσικής σκηνής «Τσάι στη Σαχάρα» στην Λαοδικείας. Η συμφωνία με τον ιδιοκτήτη του χώρου δεν ολοκληρώθηκε λόγω του ύψους των δαπανών που απαιτούνταν για την εγκατάσταση στο χώρο.

Από το Μάρτιο του 2020 το ΠΚΕ βρέθηκε κυριολεκτικά στο δρόμο. Τα πράγματά του φιλοξενούνται σε αποθήκη της Λαοδικείας. Εκτός από την έλλειψη γραφείων, το Πολιτιστικό δεν είχε και έδρα, μετά την αποχώρηση από το κτίριο της Πανόρμου.

Κάποιες προσπάθειες που έγιναν να βρεθεί άλλο κτίριο στην οδό Ιλισίων δεν καρποφόρησαν λόγω ακαταλληλότητας του χώρου.

Στην πρόσφατη συνεδρίαση του στις 3/9/2020 το Δ.Σ. του Πολιτιστικού κατέληξε στην ενοικίαση κτιρίου στην Καλλιθέα, δίπλα στο Περιφερειακό της ΕΥΔΑΠ και σε πολύ μικρή απόσταση από το σταθμό του Ηλεκτρικού. Στην απόφασή του αυτή οδηγήθηκε συνεκτιμώντας τόσο την κατεπείγουσα ανάγκη στέγασης του Π.Κ. όσο και την καταλληλότητα του κτιρίου (είχε προταθεί πριν την απόφαση για την ενοικίαση του «Τσάι στη Σαχάρα»). Ο χώρος αυτός ήταν και ο μόνος κατάλληλος και σύμφωνος με τις προδιαγραφές που είχε θέσει το Δ.Σ., από όλους τους χώρους που είχαν εξεταστεί.

Με το νέο «σπίτι» μας στην Καλλιθέα φιλοδοξούμε να στεγαστούν πολιτιστικές και καλλιτεχνικές ανησυχίες, συλλογικές δραστηριότητες αλλά και ο συναδελφικός διάλογος και η συναναστροφή, το καλύτερο φάρμακο στις αντιπαραθέσεις, τόσο στις αναγκαίες, όσο και στις υπερβολικές.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΠΚΕ ΕΥΔΑΠ