ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ

Ορειβατικό Τμήμα – Ημερολόγιο 2023

Το ημερολόγιο του 2023 από το Ορειβατικό Τμήμα του Πολιτιστικού Κέντρου

Ορειβατικό Τμήμα – Ημερολόγιο 2023

Το ημερολόγιο του 2023 από το Ορειβατικό Τμήμα του Πολιτιστικού Κέντρου

Ορειβατικό Τμήμα – Ημερολόγιο 2022

Το ημερολόγιο του 2021 από το Ορειβατικό Τμήμα του Πολιτιστικού Κέντρου

Ορειβατικό Τμήμα – Ημερολόγιο 2021

Το ημερολόγιο του 2021 από το Ορειβατικό Τμήμα του Πολιτιστικού Κέντρου

Ορειβατικό Τμήμα: Ημερολόγιο 2020

Καλή Χρονιά με ψηλές αναβάσεις!

Από τη εξόρμηση του Ορειβατικού στο δάσος της Σκυρίτιδας

Φωτογραφίες του Τάσου Μητσιου από τη χθεσινή εξόρμηση της ομάδας στο δάσος της Σκυριτιδας

Ορειβατικό Τμήμα: Πρόγραμμα Αναβάσεων 2018-2019

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Η συμμετοχή οποιουδήποτε στις πιο πάνω δραστηριότητες σημαίνει ταυτόχρονα και ανεπιφύλακτη αποδοχή των πιο κάτω όρων και προϋποθέσεων συμμετοχής τους σε αυτές.

Ορειβατικό Τμήμα: Πρόγραμμα αναβάσεων 2017-2018

Ορειβατικό Τμήμα Πολιτιστικού Κέντρου ΕΥΔΑΠ: Πρόγραμμα αναβάσεων 2017-2018

Ορειβατικό Τμήμα: Πρόγραμμα αναβάσεων 2016

Ορειβατικό Τμήμα Πολιτιστικού Κέντρου ΕΥΔΑΠ: Πρόγραμμα αναβάσεων 2017-2018