Δημιουργία ομάδας προφορικής ιστορίας εργαζομένων ΕΥΔΑΠ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ & ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ & ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΥΔΑΠ

Η Υπηρεσία Αξιολόγησης & Υποστήριξης Νέων Δραστηριοτήτων της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, Έρευνας και Ανάπτυξης σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Επικοινωνίας & Εταιρικών Σχέσεων, τον Πολιτιστικό Σύλλογο Εργαζομένων της ΕΥΔΑΠ και την ιστορικό Τασούλα Βερβενιώτη σας προσκαλούν στη δημιουργία Ομάδας Προφορικής Ιστορίας Εργαζομένων με πρώτο στόχο τη συλλογή προφορικού αρχείου κατασκευής του Φράγματος του Μαραθώνα.

Ο σκοπός αυτής της προσπάθειας είναι η διατήρηση και αφήγηση της μνήμης των ανθρώπων της ΕΥΔΑΠ μέσω της συγκέντρωσης προφορικών μαρτυριών με επίκεντρο την κατασκευή του Φράγματος του Μαραθώνα, που μαζί με το Ιστορικό Αρχείο που διαθέτει η Εταιρεία αποτελούν πολύτιμο εθνικό πολιτισμικό κεφάλαιο. Η συγκεκριμένη δραστηριότητα εντάσσεται στη μελέτη που υλοποιεί η Υπηρεσία Αξιολόγησης & Υποστήριξης Νέων Δραστηριοτήτων για την ανάδειξη του Φράγματος Μαραθώνα.

Ο στόχος είναι η δημιουργία ενός Αρχείου Προφορικών Μαρτυριών της μακράς ιστορίας της ΕΥΔΑΠ και των ανθρώπων που την απαρτίζουν με προοπτική να αποτελέσει τη βάση για ένα αρχείο το οποίο θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για πολιτιστικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς.  

Τι είναι η Προφορική Ιστορία;

Η προφορική αφήγηση-ιστορία είναι παλιά όσο και ο λόγος και συνδέεται με την ανάγκη επικοινωνίας και την κοινωνικότητα των ανθρώπων. Μύθοι, θρύλοι, παραμύθια, ιστορίες,  έφτασαν στις  μέρες μας μέσω της  προφορικής αφήγησης.

Σήμερα, έχει ξεκινήσει στη διεθνή κοινότητα – και στην Ελλάδα – μια προσπάθεια καταγραφής  και διάσωσης της πρόσφατης ιστορίας  «από τα κάτω»  μέσω  της προσωπικής μαρτυρίας.

Τι θα συμβεί στο Σεμινάριο;

Στη διάρκεια του Σεμιναρίου, θα μάθουμε μεταξύ άλλων τη σημασία των προφορικών μαρτυριών, τη μέθοδο διεξαγωγής συνέντευξης καθώς και διάφορες τεχνικές της, ενώ το κάθε μέλος της ομάδας θα  αναλάβει, ως πρακτική μαθητείας,  μια τουλάχιστον πιλοτική συνέντευξη την οποία θα επεξεργαστεί με βάση τις διεθνείς επιστημονικές προδιαγραφές και, στη συνέχεια, θα διεξάγει και άλλες συνεντεύξεις ώστε να τεθούν οι βάσεις για τη δημιουργία του αρχείου.

Τα μαθήματα του Σεμιναρίου διοργανώνονται εθελοντικά, απευθύνονται σε όλους-ες τους/τις εργαζομένους της ΕΥΔΑΠ σε 6 τρίωρα σεμινάρια κατά τις ημέρες Τρίτη ή Τετάρτη. Συγχρόνως θα πραγματοποιηθεί επίσκεψη στην περιοχή του Μαραθώνα (εγκαταστάσεις της ΕΥΔΑΠ και χωριό) και θα ακολουθήσουν οι συνεντεύξεις, με στόχο το έργο της ομάδας να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τις αρχές Νοεμβρίου 2018.

Η παρακολούθηση πρέπει να τηρηθεί με συνέπεια από την αρχή μέχρι την ολοκλήρωση του σεμιναρίου.

Η συμμετοχή στα μαθήματα είναι δωρεάν

Επιστημονική υπεύθυνη του Σεμιναρίου είναι η ιστορικός, Τασούλα Βερβενιώτη* που συνεργάζεται με τον Μιχάλη Καστανίδη κοινωνικό ανθρωπολόγο.

*Η Τασούλα Βερβενιώτη είναι ιστορικός με πλούσια ερευνητική και διδακτική εμπειρία, έχει διδάξει σε πάρα πολλά εκπαιδευτικά σεμινάρια με στόχο τη ίδρυση Ομάδων Προφορικής Ιστορίας (ΟΠΙ) και διαθέτει άφθονο συγγραφικό έργο, όπως ενδεικτικά: Η γυναίκα της Αντίστασης. Η είσοδος των γυναικών στην Πολιτική (1994, επανέκδοση 2013), Κούλα Ξηραδάκη: “Εγώ δεν τα παράτησα…” – Η αυτοβιογραφία μιας αυτοδίδακτης ιστορικού (2012), Αναπαραστάσεις της ιστορίας – Η δεκαετία 1940 μέσα από τα αρχεία του Διεθνούς Ερυθρού Σταυρού (2009), Διπλό Βιβλίο: Η αφήγηση της Σταματίας Μπαρμπάτση. Η ιστορική ανάγνωση που έχει τιμηθεί με το κρατικό βραβείο Μαρτυρίας-Χρονικού 2004, (βλ. περισσότερα στο http://www.biblionet.gr/author/16338), καθώς και πλήθος άρθρων στα ελληνικά, αγγλικά, γαλλικά και γερμανικά.

Παρακαλούμε να δηλώσετε τη συμμετοχή σας μέχρι 2 Φεβρουαρίου 2018  ηλεκτρονικά στο hapos@eydap.gr .

Για περαιτέρω διευκρινήσεις με το 210-7495305.