Διοικητικό Συμβούλιο

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Πολιτιστικού Κέντρου Εργαζομένων ΕΥΔΑΠ που προέκυψε από τις εκλογές στις 12-15/10/2021 και συγκροτήθηκε σε σώμα στις 21/10/2021.

Βελαχουτάκος Παναγιώτης
ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Θεοδώση Θεοδώρα
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ρίπης Κώστας
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Μπαστέας Πέτρος
ΤΑΜΙΑΣ

Γρατσία Αναστασία
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

Χρονόπουλος Χαρίλαος
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Μάρρα Κική
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΤΑΜΙΑΣ

Κουτής Χρήστος
ΜΕΛΟΣ

Παππά Αλεξάνδρα
ΜΕΛΟΣ

Ρετουνιώτης Σάκης
ΜΕΛΟΣ

Τσιμιδάκη Όλγα
ΜΕΛΟΣ