Επανεκκίνηση Ομάδας Προφορικής Ιστορίας Εργαζομένων ΕΥΔΑΠ

25/11/2021

Ανακοίνωση

Προς: Τα μέλη του Πολιτιστικού Κέντρου Εργαζομένων ΕΥΔΑΠ

ΘΕΜΑ: Επανεκκίνηση Ομάδας Προφορικής Ιστορίας Εργαζομένων ΕΥΔΑΠ

Αγαπητοί συνάδελφοι και συναδέλφισες, 

Η Ομάδα Προφορικής Ιστορίας Εργαζομένων ΕΥΔΑΠ (ΟΠΙ) δημιουργήθηκε το 2018 με πρώτο στόχο την καταγραφή μαρτυριών εργαζομένων ή συγγενών τους, που βίωσαν την κατασκευή του Φράγματος Μαραθώνα, τη ζωή στον οικισμό και την εμπειρία της έλευσης του νερού στις γειτονιές της Αθήνας. 

Η δράση πραγματοποιήθηκε με επιτυχία με τη συνεργασία του Πολιτιστικού Κέντρου Εργαζομένων ΕΥΔΑΠ, της Υπηρεσίας Αξιολόγησης & Υποστήριξης Ν. Δραστηριοτήτων και της Υπηρεσίας Εταιρικής Υπευθυνότητας & του Ιστορικού Αρχείου ΕΥΔΑΠ ενώ το αποτέλεσμα της δουλειάς   παρουσιάστηκε σε δυο εκδηλώσεις στις  εγκαταστάσεις της ΕΥΔΑΠ στο Φράγμα Μαραθώνα και στην αίθουσα εκδηλώσεων του Περισσού. Παράλληλα το σχετικό αρχείο έχει αποθηκευτεί σε σκληρό δίσκο και αξιοποιήθηκε στην ψηφιακή εφαρμογή «Φράγμα Μαραθώνα: Η ζωή στον οικισμό» ολοκληρώνοντας έναν κύκλο δουλειάς για το συγκεκριμένο θέμα.

Είμαστε αισιόδοξοι ότι όλοι οι συνάδελφοι μαζί θα καταφέρουμε πολλά συμμετέχοντας  ενεργά στις  πολύμορφες δραστηριότητες του Πολιτιστικού Κέντρου και  συμβάλλοντας ταυτόχρονα  στην ενίσχυση του Πολιτιστικού Πνεύματος.

Τηλ. Επικοιν. 210-7495305 E-mail: hapos@eydap.gr    Για την ΟΠΙ Xρ. Aποστόλου

Όσοι και όσες επιθυμούν να συνεισφέρουν στο έργο της Ο.Π.Ι. όσο και σε άλλες Επιτροπές και Ομάδες του Πολιτιστικού μας Κέντρου, παρακαλούμε να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, έως 3 Δεκεμβρίου 2021, μέσω της ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στο e-mail : gr_politistikos@eydap.gr

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

Βελαχουτάκος Παναγιώτης

Ο Γενικός Γραμματέας

Ρίπης Κώστας