Ετήσια Γενική Συνέλευση και κοπή πίτας Πολιτιστικού Κέντρου

Τρίτη 27 Μαρτίου 2018 και ώρα 11.00 στην αίθουσα εκδηλώσεων στον Περισσό.

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΥΔΑΠ

ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 

Ενημερώνουμε τα μέλη μας ότι την Τρίτη 20 Μαρτίου 2018 δεν κατέστη δυνατή η διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης λόγω μη απαρτίας μελών.

Σύμφωνα με το Καταστατικό, καλούμε τα μέλη μας στην δεύτερη και τελευταία πρόσκληση για την ετήσια Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 27 Μαρτίου 2018 και ώρα 11.00 στην αίθουσα εκδηλώσεων στον Περισσό.

Μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών θα ακολουθήσει η κοπή πίτας του Π.Κ.Ε.

Θέματα ημερήσιας διάταξης :

  1. Εκλογή Προέδρου και Γραμματέα της Συνέλευσης
  2. Διοικητικός Απολογισμός
  3. Οικονομικός Απολογισμός
  4. Ανακοίνωση Έκθεσης Εξελεγκτικής Επιτροπής
  5. Ερωτήσεις- Τοποθετήσεις- Ανακοινώσεις
  6. Έγκριση πεπραγμένων Δ.Σ.
  7. Έγκριση οικονομικού απολογισμού και απαλλαγή των μελών του Δ.Σ από κάθε ευθύνη.

Η παρουσία όλων των μελών κρίνεται απαραίτητη και παρακαλούμε για τη διευκόλυνση της συμμετοχής τους.

Για το Δ.Σ. του Πολιτιστικού Κέντρου Εργαζομένων της ΕΥΔΑΠ
Η Πρόεδρος
Όλγα Τσιμιδάκη
Ο Γεν. Γραμματέας
Κώστας Ρίπης