Φωτό από την Ετήσια Γ.Σ. 2018 και την κοπή της πίτας

Τρίτη 27 Μαρτίου 2018 και ώρα 11.00 στην αίθουσα εκδηλώσεων στον Περισσό.