Μεγάλη ανάγκη για Αιμοπετάλια για συνάδελφο

Μπορούν να δοθούν μόνο στο Νοσοκομείο ΜΕΤΑΞΑ στον ΠΕΙΡΑΙΑ

Παρακαλούνται όποιοι εθελοντές μπορούν να βοηθήσουν όπως επικοινωνήσουν με τους συναδέλφους Ρετουνιώτη Σάκη στο 6980122993 ή Μάρρα Κική στο 6970170422 , για τα στοιχεία

Ο λίγος χρόνος που θα διαθέσετε είναι πολύτιμος για το συνάδελφό μας