Ετήσια Γενική Συνέλευση και κοπή πίτας

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΥΔΑΠ
ΛΑΡΙΣΗΣ & ΙΤΕΑΣ  ΤΗΛ: 210 77.58.660 – Fax: 210 77.50.572
politistikoeydap@gmail.com

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Π.Κ.Ε. µε την οµόφωνη απόφασή του στις 6 Μαρτίου 2018 και σύµφωνα µε το καταστατικό

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

Τα µέλη του, σε ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ, την Τρίτη 20/3/2018 και ώρα 11:00 στην αίθουσα εκδηλώσεων του υπογείου κτιρίου της ΕΥΔΑΠ ΑΕ (Ωρωπού 156, Γαλάτσι) µε τα εξής θέµατα ηµερήσιας διάταξης:

  1. Εκλογή Προέδρου και Γραμματέα της Συνέλευσης
  2. Διοικητικός Απολογισμός
  3. Οικονομικός Απολογισμός
  4. Ανακοίνωση Έκθεσης Εξελεγκτικής Επιτροπής
  5. Ερωτήσεις- Τοποθετήσεις- Ανακοινώσεις
  6. Έγκριση πεπραγµένων Δ.Σ.
  7. Έγκριση οικονοµικού απολογισµού και απαλλαγή των µελών του Δ.Σ από κάθε ευθύνη.

Σε περίπτωση μη απαρτίας, η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 27/3/2018 και ώρα 11:00 στον ίδιο χώρο και με τα ίδια θέματα.

Για το Δ.Σ. του Πολιτιστικού Κέντρου Εργαζομένων της ΕΥΔΑΠ

Η  Πρόεδρος Ο  Γεν.   Γραμματέας
Όλγα Τσιμιδάκη Κώστας Ρίπης