Πρόσκληση συμμετοχής στη νέα ομάδα «AIKIDO» 

13/12/2021

Ανακοίνωση

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση συμμετοχής στη νέα ομάδα «AIKIDO» 

Αγαπητά μέλη του Πολιτιστικού μας Κέντρου.

Στο Δ.Σ. της 9ης Δεκεμβρίου 2021, προτάθηκε μια νέα δραστηριότητα από τον Παναγιώτη Περγαμηνέλλη, νέο συνάδελφο στην Ε.ΥΔ.Α.Π. αλλά και στο Πολιτιστικό Κέντρο την οποία και υιοθετήσαμε με χαρά. Προτείνεται η δημιουργία ενός τμήματος ή ομάδας για την εκμάθηση/εξάσκηση σε αυτοάμυνα & πολεμικές τέχνες (Aikido).

Δεδομένου ότι είναι προπονητής με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, αν υπάρξει ενδιαφέρον και χρονική διαθεσιμότητα, μπορεί να συνεισφέρει εθελοντικά στη διδασκαλία.

Η πρόταση αυτή θα πρέπει να διερευνηθεί όπως όλες, ως προς το βασικό της σκέλος, αυτό της συμμετοχικότητας.

Πρόταση για δημιουργία ομάδας AIKIDO

Όσες και όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν σε αυτή την Ομάδα, παρακαλούμε να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, έως 15 Ιανουαρίου  2022, με τους εξής τρόπους:

  • Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα τηλέφωνα: 210 2144217, Παναγιώτη Περγαμηνέλλη ή στο email, ppergaminellis@eydap.gr
  • Μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στο e-mail: gr_politistikos@eydap.gr

Περιμένουμε με χαρά τις συμμετοχές σας!

Ο Πρόεδρος        Ο Γενικός Γραμματέας 

Βελαχουτάκος Παναγιώτης       Ρίπης  Κώστας