Το Πολιτιστικό στις εκδηλώσεις για την Αθήνα ως παγκόσμια πρωτεύουσα βιβλίου.

Η ξενάγηση από τους ειδικούς στους χώρους πέριξ της Δεξαμενής αλλά και μέσα στην Αδριάνειο Δεξαμενή ήταν μια ξεχωριστή εμπειρία.

Το Π.Κ.Ε. ΕΥΔΑΠ συμμετέχει σε μια σειρά εκδηλώσεων για την Αθήνα ως παγκόσμια πρωτεύουσα βιβλίου.