Παρουσίαση της Ομάδα Προφορικής Ιστορίας Εργαζομένων της ΕΥΔΑΠ (19/4)

Η Ομάδα Προφορικής Ιστορίας Εργαζομένων της ΕΥΔΑΠ, σας προσκαλεί την Παρασκευή 19 Απριλίου, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων στον Περισσό, στις 12 στην παρουσίαση της έρευνάς τηςπου αφορά στην καταγραφή  προφορικών μαρτυριών σχετικά με την κατασκευή του Φράγματος Μαραθώνα, τη ζωή στον οικισμό και την εμπειρία του νέου υδροδοτικού συστήματος  της Αθήνας.

Το έργο αυτό πραγματοποιήθηκε με τη συνεργασία του Πολιτιστικού Κέντρου Εργαζομένων ΕΥΔΑΠ, της Δ/νσης Περιβάλλοντος Έρευνας & Ανάπτυξης, μέσω της Υπηρεσίας Αξιολόγησης & Υποστήριξης Ν. Δραστηριοτήτων και της Δ/νσης Επικοινωνίας & Εταιρικών Σχέσεων, μέσω της Υπηρεσίας Εταιρικής Υπευθυνότητας & Ιστορικού Αρχείου ΕΥΔΑΠ.