Ολοκληρώθηκε η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΠΚΕ ΕΥΔΑΠ

ΚΤΙΡΙΟ ΠΑΝΟΡΜΟΥ: ΛΑΡΙΣΗΣ & ΙΤΕΑΣ ΤΗΛ: 210 77.58.660
Fax: 210 77.50.572 email: politistikoeydap@gmail.com

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σας πληροφορούμε ότι, στο Διοικητικό Συμβούλιο της 16ης Οκτωβρίου 2019, ημέρα
Τετάρτη, κατόπιν μυστικής ψηφοφορίας, εξελέγησαν:
– Αντιπρόεδρος, η κ. Θεοδώση Θεοδώρα και
– Γραμματέας Δημοσίων Σχέσεων, ο κ. Ρετουνιώτης Σάκης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΈΑΣ
ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΓΕΛΑΔΑΣ